BRITSKÉ ZKOUŠKY

jak na to


Užitečné základní rady
Chcete vědět, co udělat před zkouškou, co si vzít s sebou, jaká zásadní pravidla dodržovat a jak zkoušku dokončit? Stáhněte si přehledné informační letáky pro písemnou a ústní část zkoušky.

 
Exam day tips: paper-based exams   Exam day tips: speaking tests
 

Před registrací

Vyberte si zkoušku, na kterou se chcete zaregistrovat – výběr pečlivě zvažte.

Zjistěte si, kdy probíhá registrační období – většinou jsou to dva měsíce před datem konání zkoušky.

Z nabídky si vyberte místo, kde byste chtěli zkoušku konat (ne vždy musí být dostupná ve všech centrech).

Než se rozhodnete zaregistrovat se, věnujte pečlivou pozornost termínům zkoušek.

Většina zkoušek probíhá ve dvou dnech. Zveřejňovaná data se týkají písemné části zkoušky a není možné je měnit. Ústní část zkoušky probíhá ve stanoveném časovém období a termín vám bude určen později.

 

Během registrace

Vyplňte přihlášku a doručte ji do kteréhokoliv z našich center – dejte pozor na to, kdy končí řádné registrační období, po jeho skončení je nutné uhradit příplatek za pozdní nebo velmi pozdní registrace.

Pokud to vaše centrum umožňuje, můžete se zaregistrovat online.

Zjistěte si, jaké jsou možnosti úhrady poplatku za zkoušku a věnujte pozornost jeho včasnému uhrazení. Před uhrazením poplatku není registrace kompletní.

Doklad o zaplacení připojte k přihlášce, v případě registrace online nám jej zašlete samostatně.

Úspěšná registrace proběhne tehdy, pokud je přihláška podána včas a stejně uhrazen i poplatek za zkoušku.

Než odevzdáte přihlášku, pečlivě si prostudujte podmínky registrace.

Pokud vám nevyhovuje některý z termínů vypsaných na ústní a poslechovou část, informujte nás během registrací. Na pozdější žádosti nemusí být z organizačních důvodů brán ohled.

 

Před zkouškou

Zkontrolujte si, zda jste včas obdrželi potvrzení o registraci. Pokud jej neobdržíte, okamžitě nás informujte. Může se bohužel stát, že jste z důvodu problému v internetové či poštovní komunikaci nebyli řádně zaregistrováni

Pohlídejte si, abyste obdrželi rozpis zkoušky do určeného termínu. Pokud se tak nestane, je vaší povinností nás na to okamžitě upozornit.

Pokud skládáte zkoušku mimo vaše bydliště, doporučujeme vám, abyste si předem zjistili přesné místo konání zkoušek a také to, jak se na něj dostanete.

 

Na zkoušce

Přijďte včas. Pozdní příchod může bohužel znamenat, že ke zkoušce nebudete připuštěni

Nezapomeňte si s sebou přinést doklad totožnosti

 

Po zkoušce

Pečlivě si založte dopis s informacemi o výsledcích online a certifikátech.

Ve vypsaném termínu si sami online zjistěte váš dosažený výsledek.

V případě komplikací s výsledkem online nás kontaktujte. Rádi vám jej zašleme poštou.

Pokud jste byli u zkoušky úspěšní, což vám samozřejmě přejeme, nezapomeňte si vyzvednout certifikát. Certifikát vám vydáme po předložení dokladu totožnosti. V případě, že si jej nemůžete vyzvednout osobně, vydáme jej pouze vámi zplnomocněné osobě.

Certifikáty neposíláme poštou.


Diskuzní fórum

Máte dotaz týkající se Britského centra nebo potřebujete poradit při studiu? Využijte naše diskuzní fórum, ve kterém vám naši pracovníci obratem nabídnou odpovědi.